Fintro - Groupe BNP Paribas

Tuinieren met de buurt in Sociale Moestuin 'De Lochting'

Stijn Ovaere Stijn Ovaere Ronse, 9600 5 op 16 in Oost-Vlaanderen

Beschrijf jouw buurtproject

In de sociale moestuin De Lochting in Ronse tuinieren we met maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. De Lochting wil ecologisch tuinieren toegankelijk maken voor iedereen. We zien tuinieren als een participatief en emancipatorisch proces, dat versterkend werkt. Gezonde en verantwoorde voeding is, voor mensen in armoede nu vaak iets onbereikbaars, denk maar aan het prijsverschil tussen witte producten en bio-voeding. In de sociale moestuin verlagen we de drempel naar verantwoorde voeding. ‘De Lochting’ wil ook een bruggenbouwer zijn naar een duurzamer beleid. Het project zal actief meewerken aan een groener Ronse, met aandacht voor openbare speel- en ontmoetingsruimtes. Uit bevragingen met buurtbewoners blijkt de grote nood aan groene ruimte. Door ook de buurtbewoners bij het project te betrekken en samen met hen te tuinieren willen we deze nood invullen en tegelijk de buurt sensibiliseren en versterken rond duurzaamheid en gezondheid.

  • Tuinieren met de buurt in Sociale Moestuin 'De Lochting'
  • Tuinieren met de buurt in Sociale Moestuin 'De Lochting'
  • Tuinieren met de buurt in Sociale Moestuin 'De Lochting'
View map