Fintro - Groupe BNP Paribas

Properkes in't groen

Kristy Bartels Kristy Bartels 2940, Stabroek 7 op 22 in Antwerpen

Beschrijf jouw buurtproject

Properkes in't groen is een Stabroeks project van PROFO vzw die niet-arbeidsrijpe jongeren uit leren en werken bewust maakt rond zwerfvuil en het belang van een propere buurt. Naast zwerfvuilacties zullen deze jongeren ook moestuinbakken bouwen en een verblijf voor kippen en cavia's. Op deze manier kunnen de jongeren hun groenprincipe aanleren aan de buurt. Daarnaast zullen de jongeren ook een bewustmakingscampagne starten naar de buurt, maar ook naar het passerende auto- en fietsverkeer om hen te wijzen op de impact van zwerfvuil.

  • Properkes in't groen
  • Properkes in't groen
  • Properkes in't groen
View map