Fintro - Groupe BNP Paribas

BIN Maritiem-PLP Maritime - Molenbeek

Ingrid De Jong Ingrid De Jong 1080, Sint-Jans-Molenbeek 13 op 13 in Brussel

Beschrijf jouw buurtproject

De doelstelling van ons project is de leefbaarheid van onze sociaal zeer diverse buurt te verbeteren en het onveiligheidsgevoel te verlagen. Dit door het sociale netwerk te versterken en de overlast aan te pakken. Hiervoor hebben wij (de buurtbewoners, de handelaars en werknemers van de bedrijven) de handen in elkaar geslagen en werken we nauw samen met de preventiedienst van de gemeente en de wijkpolitie. Heel concreet hebben we een buurtinformatienetwerk met een extra dimensie opgericht. Wij organiseren activiteiten om de sociale cohesie te verhogen, terwijl de politie en de gemeente overlastproblemen zoals sluikstorten, wildparkeren of sociale overlast zowel preventief als repressief aanpakken. Het straatfeest op de ‘dag van de buren’ en onze stand op de autoloze zondag waren een groot succes en tonen aan dat er nood is aan dit project.

  • BIN Maritiem-PLP Maritime - Molenbeek
  • BIN Maritiem-PLP Maritime - Molenbeek
  • BIN Maritiem-PLP Maritime - Molenbeek
View map